دوست خوب


: دوستت دارم خیلی زیاد

دوست دارم
دوست دارم خیلی زیاد
 خیلی زیاد
امید وارم خوشت بیاد
این جمله ی منه
دوست دارم خیلی زیاد
فکر کردن اصلاً نمی خواد
دوست دارم خیلی زیاد
فقط واسه تو ساختمش
دوست دارم خیلی زیاد
به چشماتم خیلی می یاد
دفتر شعر من کجاست
واسه ناز اون نگات
می خوام امشب تا سحر ترانه سازی بکنم
 یه ترانه بسازم که جها نیشه
که همه دنیا بدونن هیشکی مثل تو نمی شه
باجمله های تکراری
دوباره بازی می کنم
باز خودمو گول می زنم قافیه سازی می کنم
دلم برات تنگ می شه
قافیش از سنگ می شه دلم فقط تورو می خواد
قافیشو نمیاد
هیچی توذهنم نمی یاد هیچی تو ذهنم نمی یاد
 خسته می شم از هرچی جمله س
که با حرف دله
نوشتن ترا نم خداییش انگار مشکله
دفترو می ذارم کنار
چشمامو رو هم می ذارم
تورو کنارم می بینم
بی اختیار بهت می گم دوست دارم خیلی زیاد 

دوست دارم خیلی زیاد
این جمله ی منه

           دوست دارم خیلی زیاد
فکر کردن اصلاً نمی خواد

   دوست دارم خیلی زیاد
فقط واسه تو ساختمش   

 دوست دارم خیلی زیاد
به چشماتم خیلی می یاد 

     این جمله ی منه
دوست دارم خیلی زیاد        

 شعر باید خودش بیاد
دوست دارم خیلی زیاد 

  قافیه لازم نداره
دوست دارم خیلی زیاد

  به چشماتم خیلی می یاد
 سهراب سپهری,شاملو,   

   حافظ و سعدی می خونم
دنبال یه حرف قشنگ تا صبح بیدار می مونم 

   گوشی رو بر می دارمو
یه زنگ به مریم می زنم 

  یه گوشه تنها می شینم
گیتارو با غم می زنم 

   این جمله ی منه
دوست دارم خیلی زیاد

   فکر کردن اصلاً نمی خواد
دوست دارم خیلی زیاد 

  فقط واسه تو ساختمش
دوست دارم خیلی زیاد

    به چشماتم خیلی می یاد
 این جمله ی منه 

  دوست دارم خیلی زیاد
شعر باید خودش بیاد 

   دوست دارم خیلی زیاد
قافیه لازم نداره  

       دوست دارم خیلی زیاد
به چشماتم خیلی می یاد  

   این جمله ی منه
دوست دارم خیلی زیاد  

  فکر کردن اصلاً نمی خواد
دوست دارم خیلی زیاد  

   فقط واسه تو ساختمش
دوست دارم خیلی زیاد  

     به چشماتم خیلی می یاد

این جمله ی منه   

     دوست دارم خیلی زیاد
شعر باید خودش بیاد 

  دوست دارم خیلی زیاد
قافیه لازم نداره     

     دوست دارم خیلی زیاد
به چشماتم خیلی می یاد  

  دوست دارم خیلی زیاد

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ای آنکه به جز تو هوایی به سرم نیست
کسی در نظرم نیست
جز یاد عزیزت . جز یاد عزیزت . کسی همسفرم نیست
مرا یار دگر نیست
قدر تو و احساس تو رو کسی نفهمید
دلت از همه رنجید
از عالم و آدم همه جا رنگ و ریا دید
دلت از همه رنجید
من مثل تو از دست همه رنج کشیدم
به جز غصه ندیدم
یک جرعه وفا از لب دریا طلبیدم
لب تشنه دویدم
ای تو نایاب . گوهر ناب
راز مخمل . ترمه خواب
ای توهمدل . ای تو همدرد
عاقبت عشق از تو گل کرد
عاشقم من . عاشق تو
ای تو تنها خوب دنیا
با تو دارم گفتنیها
ای آنکه به جز تو هوایی به سرم نیست
کسی در نظرم نیست
جز یاد عزیزت . کسی همسفرم نیست
مرا یار دگر نیست
ای وفادار . نازنین یار
ای نشسته بر دلت خار
ای بریده از من و ما
از گذشته مانده تنها
عاشقم من . عاشق تو
ای تو تنها خوب دنیا
با تو دارم گفتنیها
ای آنکه به جز تو هوایی به سرم نیست
کسی در نظرم نیست
جز یاد عزیزت . جز یاد عزیزت . کسی همسفرم نیست
مرا یار دگر نیست

تــــــقدیم به تنها عشقم که خــــیلی دوستت دارم


آخرین مطالب

ویرایش قالب : PO0y@N