دوست خوب


: وصیت نامه

 

 

 

بر سنگ مزارم بنویس:

زیر این سنگ جوانی خفته ست

با هزاران ای کاش ...و دو چندان افسوس

که به هر لحظه عمرش گفته ست........

بنویس :

این جوان بر اثر ضربه کاری مرده ست

نه بنویس:

این جوان در عطش دیدن یاری مرده ست.........

جلوی روز وفاتم بنویس:

روز قربان شدن عاطفه در چشم نگار

روز پژمردن گل فصل بهار.............

روز اعدام جنون بر سر دار..........

روز خوشبختی یار..................

روی سنگم ینویس:

آی گلهای فراموشی باغ

مرگ از باغچه کوچکمان میگذرد داس به دست

و گلی از لبخند میبرد از بر ما.......................

 

 

 

 

 

از این که به وبلاگ من سر زدید ممنونم

 

 


آخرین مطالب

ویرایش قالب : PO0y@N