دوست خوب


: بچه غولک

بچه غولکی که به دست یکی از بچه های براز جان کشته شد (مهران تنگستانی)در یک  شب که مهران داشته از برازجان با ماشین سنگین به طرف عسلویه میرفته نا گهانی یک غولک وحشتناک که او نمی دونسته چی هست برخورد میکنه واو رو میکشه وقتی که به بیرون میاد واین غولک رو می بینه  از ترس خودش هم از هوش میره


آخرین مطالب

ویرایش قالب : PO0y@N